5ข้อต้องรู้

หลัก 5 ข้อที่คุณต้องรู้ ธนาคารดูอะไรบ้าง ก่อนพิจารณาปล่อยสินเชื่อ


5C คือหลักสำคัญ 5 ข้อที่ทางธนาคารใช้ในการพิจารณาว่าจะ ปล่อยสินเชื่อ ให้ผู้กู้หรือไม่ ธนาคารจะมีหลักพิจารณาดังต่อไปนี้

  1. นิสัยของลูกค้า (Character) ธนาคารจะดูว่าผู้กู้ มีอุปนิสัยและประวัติทางด้านการเงินที่ดี หรือ ไม่ดีอย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการชำระหนี้สิ้นหรือหนี้เสียต่างๆได้ดี และวินัยทางการเงินของผู้กู้ ได้เป็นอย่างดี
  2. เงินทุน (Capital) โดยปกติทั่วไปแล้ว ผู้กู้จะต้องมีเงินทุนส่วนหนึ่งมาลงทุนในธุรกิจหรือกิจการด้วย หรือผลกำไรรวมสะสมจากการทำธุรกิจนำมาลงทุน ตรงส่วนนี้จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ขอกู้นั้น ได้พยายามทุ่มเทในการประกอบธุรกิจอย่างสุดความสามารถ และการจะนำทุน หรือกำไรมาลงทุนในสัดส่วนปริมาณมากเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนเงินทุนและหนี้สินของผู้กู้นั้น
  3. ความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity) เป็นประเด็นที่สำคัญมากที่สุดที่ธนาคาร จะใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ เพราะธนาคารต้องการดอกเบี้ยและเงินต้นคืน ซึ่งจะดูได้จาก รายรับ หรือ ค่าใช้จ่าย ประวัติการชำระหนี้ต่างๆ โดยจะต้องเหลือเพียงพอต่อการชำระหนี้ทั้งหมดในแต่ละงวด หากไม่เพียงพอทางธนาคารอาจจะไม่ปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้กู้ได้
  4. หลักประกัน (Collaterals) หรือสิ่งค้ำประกันที่ธนาคาร เลือกในลำดับแรกคือ สถานที่ประกอบการ รองลงมาคือ สิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน หรือ เครื่องจักร ภายในสถานประกอบการ หุ้นหรือพันธบัตรต่างๆ และการพิจารณาของธนาคารนั้นไม่ได้เจาะจงดูที่หลักประกันเพียงอย่างเดียว แต่ธนาคารจะดูรวมไปถึงความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ และแผนงานธุรกิจต่างๆของผู้กู้ ซึ่งถ้าผู้กู้ไม่มีหลักประกันก็ยังจะสามารถขอกู้ได้เช่นกัน แต่ธนาคารอาจจะมีมาตรการพิจารณาต่างๆในการขอสินเชื่อที่เข้มงวดมากกว่าผู้กู้ที่มีหลักประกัน
  5. เงื่อนไข (Condition) เงื่อนไขในการที่ผู้กู้จะใช้วงเงินนั้นจะถูกกำหนดขึ้นโดยธนาคาร ซึ่งแต่ละบุคคลจะได้วงเงินที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ที่ทางธนาคารได้พิจารณาแล้ว ดังนั้นผู้กู้ต้องศึกษาเงื่อนไขที่ทางธนาคารตั้งไว้อย่างละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อความเข้าใจในการผ่อนชำระผ่านทางธนาคาร ทั้งนี้เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้กู้เอง

ทั้งนี้ธนาคารอาจจะต้องใช้เวลาในพิจารณาและดำเนินการกู้ยื่นสินเชื่อเป็นเวลานาน หากผู้กู้ต้องการเงินทุน เงินกู้ เงินด่วน แบบเร่งด่วน ที่อนุมัติง่าย ใช้เอกสารไม่ยุ่งยาก รับเงินภายใน 30 นาที สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ผู้กู้สามารถขอยื่นกู้สินเชื่อกับทางเรา ทางเรายินดีให้บริการ สินเชื่อสำหรับธุรกิจ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจแก่ท่านหรือใช้หมุนเวียนภายในกิจการเป็นเวลาสั้นๆ ก็สามารถกู้ได้เช่นกัน
อนุมัติแล้ว ทำสัญญารับเงินภายใน30นาที ไม่มีนโยบายในการเรียกค่ามัดจำก่อนใดๆทั้งสิ้น(ทางบริษัทจะไม่เรียกเก็บค่ามัดจำใดๆก่อน)


เงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ รู้ผลอนุมัติภายใน 30 นาที สายด่วนโทร 0960384779

Soumettre mon ordonnance. Pour acheter ce médicament au prix indiqué, merci de vous rendre à l’adresse suivante, muni de votre ordonnance en règle:. Réservé à l’homme adulte. https://www.viagrasansordonnancefr.com/ Chez les patients pour lesquels une dose de 10 mg de tadalafil ne produit pas un effet suffisant, une dose de 20 mg peut être préconisée.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *